About Us

Bilgi, teknoloji ve iletişimdeki değişim firmaları şimdiye kadar alışık olmadıkları güçlü bir rekabet anlayışı ile karşı karşıya getirmekte. Kazananlar, rekabet refleksleri güçlü olanlar, yani piyasanın talebine hemen cevap verebilme yeteneğine sahip olanlardır.


Bundan yola çıkarak biz de kontrat, rezervasyon, araç yönetimi gibi iş operasyonlarınızı ve muhasebe gibi finansal operasyonlarınızı daha verimli yönetebilmeniz için Penamo'yu ortaya çıkarttık.